Přihlášení do partnerské zóny
Registrace partnera

NOJA Power

Automatické reclosery - monitorování, řízení a ochrana energetických sítí.

Klikněte pro dotaz

Firma NOJA Power patří k předním výrobců Autorecloserů. Tento autorecloser bývá označen jako nejbezpečnější Autorecloser na světě. Nasazeno je jich přes 55 000 napříč kontinenty ve více než 80 zemích světa. NOJA Power si zakládá na vysoké kvalitě svých výrobků, vlastním vývoji a ucelené koncepci ochrany HW a SW. Veškeré procesy ve výrobě jsou optimalizovány i z hlediska managementu životního prostředí (ISO 14001).

Firma Elexim má výhradní zastoupení pro území ČR, SR a východní Evropy.

Ochrana, monitorování a řízení elektrické sítě

Robustností a spolehlivý systém umožňující monitorování, řízení a automatizaci distribuční sítě

Systém autonomních recloserů s pokročilou možností integrace a automatizace.

Koncept chytré sítě, který lze centrálně monitorovat a řídit stojí vždy na schopnostech a spolehlivosti koncových prvků. Proto byl vyvinut kompaktní a spolehlivý recloser s vlastní komunikační a řídící jednotkou umožňující vysokou míru automatizace.

Na jedné straně lze celý systém centralizovaně ovládat a monitorovat pomocí ověřených a zaběhnutých standardů (např. SCADA) na straně druhé ale Autorecloser dokáže monitorované údaje autonomně vyhodnocovat a adekvátně reagovat v případě poruchy vedení.

Díky know-how shromážděnému za poslední desetiletí z nasazení na celém světě, je systém odzkoušený na reálný povoz v extrémních podmínkách. Současně se rozšiřuje a zdokonaluje soubor algoritmů, definující nejlepší postup v případě široké škály poruch vedení.

Řešení pokrývá kompletní funkční systém ochrany a monitorování – silová část, řídící jednotka s lokálním i vzdáleným řízením, sběrem dat o kvalitě sítě a jejich prezentace. To vše při zachování maximální modulárnosti systému s možností napojení na páteřní informační systémy.

Silová část

Nejbezpečnější Autorecloser na světě

Spolehlivost a bezpečnost silové části je klíčová pro správné fungování systém a k zajištění bezpečnosti personálu.

Jednotlivé parametry jsou proto podrobený důslednému ověřování a přezkoušení v nezávislých laboratořích. Systém zahrnuje čtyři nezávislé skupiny ochran.  Umožňuje vypnutí zkratového proudu, citlivou směrovou ochranu, frekvenční ochranu, zapnutí studené zátěže a mnoho dalšího.

Pro vypínání provozních i zkratových proudů je použita vakuová zhášecí komora. Pro izolaci se využívají pevné dielektrické izolátory – neobsahuje plyn SF6.

Autorecloser je jako jediný na světě testován na bezpečné odvedení horkých plynů při vnitřním obloukovém zkratu.

 • Jedno, dvou a tří fázové provedení
 • V provedení pro 15kV, 27kV a 38kV
 • Umístění na – stožár vedení, kiosek, na stoličku

Řídící a komunikační skříň

Mozek Automatického recloseru je řídící jednotka.

V ovládací skříni s panelem pro lokální ovládání jsou umístěny komponenty pro řízení a komunikaci s okolím, včetně záložní baterie pro případ úplného výpadku napájení.

Sytém má tři základní části – modul zabezpečující rozhraní pro řízení a ovládání, modul pro ochranu a zabezpečení při výpadku a modul pro zpracování signál.

Systém je možné modulárně rozšiřovat (konfigurovat) dle požadavku na komunikaci.

Výběr sledovaných kvalitativních parametrů:

 • fázové napětí, sdružené napětí, fázový proud, zbytkový proud, činný, jalový a celkový výkon, činná a jalová energie, směrový nadproud a zkrat, opačný sled fází, směrová zemní ochrana a mnoho dalších s pamětí záznamů
 • nerezová skříň je opatřena speciálním práškovým nátěrem, který účinně snižuje ohřívání přímým slunečním zářením (stejné provedení je nasazeno od Austrálie až po Švédsko bez nutnosti temperování nebo chlazení)
 • možnost ovládání a monitorování přes lokální panel, vzdáleně z tabletu (přímo v terénu) nebo z centrály
 • český manuál

Uživatelské rozhraní

Ovládací rozhraní přímo v terénu

Ovládací panel je ukryt v uzamykatelné nerezové skříni s krytím IP67. Nastavování a monitorování lze provádět přímo přes rozhraní v řídící skříni, které obsahuje tlačítka i monitor. Tlačítka lze pohodlně ovládat i v rukavicích. Pro případ, že přístup k řídící skříni není bezpečný, povětrnostní podmínky nejsou příhodné anebo pro provedení rychlé kontroly lze v terénu bezdrátově přistupovat k vybraným funkcím přes WiMax / Wi-Fi / GPRS pomocí notebooku nebo tabletu/telefonu s operačním Android nebo iOS.

Každý uživatel má definovaná práva, co lze v systému měnit a kontrolovat.

Automatizace a interoperabilita

Automatizovaný sběr dat, jejich vyhodnocování a integrace do existující infrastruktury systému řízení

Pokročilá logika recloserů řady OSM umožňuje technikům zavádět logické výrazy k vlastnímu přizpůsobení provozu. Vyhodnocené (platí/neplatí) logické výrazy mohou spouštět akce, aktivovat body SCADA, zapínají nebo vypínají výstupní relé I/O mnoho dalšího. K dispozici je 32 logických kanálů a proměnných. Softwarový nástroj na automatizaci chytré sítě – Smart Grid Automation SGA umožňuje zákazníkům zavádět a nasazovat aplikace distribuovaného řízení a automatizace současně napříč skupinami automatických recloserů v souladu s protokolem IEC61499. Software SGA značně zvyšuje pružnost automatických recloserů a usnadňuje zavádění inteligentních sítí.

Standardně obsahuje řídící skříň 3 USB porty, jeden port RS232 a jeden port LAN/ Ethernet. Tyto porty lze použít k připojení celé řady rozhraní jako RS485, RS232, Ethernet, modemy GSM a GPRS. K USB nebo LAN portu lze připojit i bezdrátový router. Rozhraní lze rozšířit pomocí až dvou I/O modulů, kde každý obsahuje osm optických vstupů a osm beznapěťových výstupních kontaktů s normálně rozepnutými a normálně sepnutými kontakty. Tyto moduly lze použít k řízení nebo sledování externích zařízení, k implementaci specifické automatické funkce a k zajištění dálkového I/O, když není využita zabudovaná funkce SCADA.

Řídicí skříň tak poskytuje pružné možnosti komunikace pro systém SCADA a pro připojení k řídicímu a ovládacímu softwaru CMS. K získání přístupu je možné využít širokou škálu komunikačních rozhraní –  sériová pojítka, modem, ethernet, optické kabely, mobilní sítě a wifi.

OSM Autorecloser

3 fázové provedení

Stáhnout pdf

Automatické reclosery OSM15, OSM27 a OSM38 jsou určeny k použití na nadzemních rozvodných
vedeních i v rozvodnách s napětím do 15kV, 27kV a 38kV při jmenovitém proudu do 800A.

 

OSM Autorecloser

1 fázové provedení

Stáhnout pdf

Automatické reclosery OSM15, OSM27 a OSM38 jsou určeny k použití na nadzemních rozvodných
vedeních i v rozvodnách s napětím do 15kV, 27kV a 38kV při jmenovitém proudu do 800A.

Kioskové provedení

Integrace systému do uzavřeného kontejneru

Stáhnout pdf

Pro kabelové sítě je navržený systém bezpečně uzavřen v kiosku.

Obsahuje kompletní sestavu OSM Autorecloseru – řídící jednotku, silovou část, uzemňovací mechanismus a oddíl pro kabelové přípojky.

CMS – Control and Management Software

Nástroj pro vzdálenou i lokální správu

Konfigurační nástroj, který slouží pro základní konfiguraci, centrální správu databáze, vyčítání logů a automatizovaný sběr dat. Dále se používá k vytváření logických výrazů, k programování I/O modulů a lokálních vstupů pomocí dostupných řídicích a indikačních signálů. Lze jej využít i k vytváření podmnožin bodů dostupných pro konfiguraci protokolu.

Systém dále umožňuje:

Nastavení hodnot ochrany
Funkce pokročilé automatizace
Schémata distribuované automatizace
Vzdálená správa
Testovací protokoly – individuální nebo skupinové spouštění a diagnostika
Monitorovaní kvality elektrické sítě

PQS - Power Quality Software

Nástroj pro analýzu kvality elektrické energie

Monitorování v reálném čase nebo vyhodnocování dat v logu

Software kvality elektrické energie PQS automatizuje analýzu dat zaznamenaných a připojené ovladače dálkového ovládání umožňují technikům rychle reagovat na problémy v síti.

Systém dále umožňuje:

 • Grafická reprezentace dat pro analýzu
 • Oscilografické údaje – logy uIoženy dle EEE Std C37.111-1999 Comtrade Advance Programmable Logic Binary
 • Harmonické složky – celkové harmonické zkreslení
 • Dlouhodobé a krátkodobé výpadky – SAIDI (System Average Interruption Duration Index), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) and MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)
 • Výkyvy napětí
 • Export dat z paměti na nosič USB – struktura logu dle IEEE P1159.3 PQDIF

SGA - Smart Grid Automation

Nástroj pro automatizaci a implementaci chytré sítě

Nástroj pro vytváření pravidel automatizace a tvorbu logických skupin a úrovní. Výrazně urychluje samotné nasazení chytrých sítí (smart grids) pomocí grafické vizualizace a intuitivního rozhraní.

Nástroj jako první na světě implementoval standard IEC 61499.

Kontakty

ELEXIM, a.s.
Riegrovo náměstí 179/14
767 01 Kroměříž

IČO: 25565044
DIČ: CZ25565044

Zápis v OR: B 6930 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení ČÚ: 305414001 / 5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0003 0541 4001
SWIFT Code: RZBC CZ PP
Raiffeisenbank a.s.

Irena Pospíšilová
Sekretariát

irena@elexim.net
+420 570 580 120
+420 734 316 137

Jindřich Geisler
Ředitel společnosti

jindra@elexim.net

RNDr. Vladimír Staňo
Manažer kvality

vladimir@elexim.net
+420 730 894 288

Jindřich Geisler
Ředitel divize

jindra@elexim.net

Mgr. Jakub Titěra
Obchodní zastoupení

jakub.titera@elexim.net
+420 735 181 605

Ing. Ondřej Vilhelm
Revizní technik

ondrej@elexim.net
+420 734 316 136

Vratislav Krejčíř
IT & Marketing

vratislav@elexim.net
+420 731 501 650

Ing. Ondřej Hlisnikovský
Technik vývojář

ondrej.hlisnikovsky@elexim.net
+420 739 321 819

Lubomír Hudeček
Skladník

lubomir@elexim.net
+420 734 254 769

Ing. Libor Janský
Ředitel divize

libor@elexim.net
+420 731 552 635

Ing. Jiří Válek
Řízení projektů

jiri.valek@elexim.net
+420 734 254 770

Ing. Evgeny Egorov
Obchodní ředitel

egorov@elexim.net
+420 573 034 243
+420 605 218 351

Mgr. Lenka Táborská
Obchod a logistika

lenka@elexim.net
+420 573 034 235
+420 731 508 078

Ing. Magda Kvintová
Backoffice

magda@elexim.net
+420 573 034 241
+420 731 615 446

Bc. Petra Šimčíková
Obchod a logistika

petra@elexim.net
+420 573 034 239
+420 731 615 445

Ing. Ondřej Vilhelm
Technické oddělení

ondrej@elexim.net
+420 573 035 136
+420 734 316 136

Mgr. Petr Zapletal
Business Development Manager

petr@elexim.net
+420 573 035 136
+420 603 173 410

Martin Nedbal
Vedoucí skladu

martin@elexim.net
+420 573 034 237

Adresa:
Sklad Elexim, areál SÚS Kroměřížska,
Kotojedy 56,
Kroměříž 767 01

Email:
sklad@elexim.net

Telefon:
+420 573 034 237
+420 734 254 771
+420 734 254 769

ELEXIM, a.s.
Cimirazieva 65
Minsk, Bělorusko

Bank Account: 305414001 / 5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0003 0541 4001
SWIFT Code: RZBC CZ PP

Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Czech Republic
Phone: +420 225 541 111
Fax: +420 225 542 111

Zašlete nám Váš dotaz